Porta Roja es una Associació Cultural y Gastronómica sense ánim de lucre al barri de Poble-sec. Tapioles, 53